בית

חסידה במעופה
פיל בתוך בוץ

יציאה מהבוץ מתחילה בהחלטה
דברי, אני רוצה לשמוע